Sexechat leve

Posted by / 18-Jul-2017 18:36

Sexechat leve

Byli jsme samozejm sprovni tak jako u stolu vhospod.

Pi Honzov oznmen, e vdom nikdo jin nebude, mn Eva trochu vc stiskla ruku a j na sv dlani jsem poctil to jej zvltn......

ekla jsem, e to nikde nevyvanm, jen bych chtla vidt jeho d, e se mi moc lbil. Nhle mne uchopil za zpst a ekl:'Poj za lab, uku ti ho, ale nikde ani muk, rozum! Tvrdili, e nm doel benzn a kluci li pky 8 km kpump a 2 se mnou ekali vaut, kdyby pr nhodou nejelo enichovo auto kolem. Najednou se ped nmi objevila modr doga, kter hupsla na paniku a oblizovala j cel obliej a vrtla ocasem tak mohutn, e jsem mla dojem, e mi pes stehna nkdo vih obukem. Pr bradavinky, mla je jak punty od ampusu a j je okusoval jako pes.

Neponal si tak......hluboko do krku, jindy zase j nasedla svoj piou na jeho obliej, e nemohl ani dchat. Postel dunla, vrzala a my se vzneli v oblacch rozkoe voekvn boulivho orgasmu. Jako vdy jsem si veer napustila plnou vanu a oddvala se voav koupeli, kdy jsem zji...... Sice jsem byla studem cel rud, ale kvla jsem na souhlas. A protoe i oni chtli dojt ksvmu vrcholu, Robin s Pavlem se rozhodli vystkat mi jet anlek, zatm co Pavel si ulevil do m pusiny. Byl jsem zcela mimo, s prem venku, s postkanou sedakou ped sebou a zamotanou hlavou. Jej dotek vak zpsobil, e mnou projelo vzr.....zejmm zadostiuinnm a spokojenost.

J mu zase vyprvla, ......napaen podnikatele i jejich luxusn tykol milky.

Nkdy to bylo v pohod, nkdy byl stupe opilosti takov, e jsme mli co dlat, abychom z dotynho vymkli aspo piblinou adresu bydlit. Pjemn zpestenm bylo, kdy si ns zavolala njak piopil panika. Sobota, ti hodiny rno a Martin m mobilem burcuje, e mme keft a musme odvzt njakou napaenou rachejtli, jak on s oblibou k. Dm byl uzaven za pomrn vysokou hradbou neprhlednho plotu.

Edita pela k m hlav, nasedla mi kundou na obliej a zatm co j s chut sla jejho potvka a dlouh rov laple Edita si pohrvala s mma nabhlma bradavkami do kterch se za chvli zakousla jako pes a z m kundy vystkl gejzr milostn vy. Kdy ns asi za hodinu v......e o husiku zvesnice nebyl nikde zjem a vzdlen pbuzn, kter mi pro zatek poskytla azyl naznaila, e u jej byt okupuji dle ne potala.

To u se mi prolizoval nkter z chlap kundou a prstil pi tom mou prdelku a Roman kolem ns lezl s kamerou a poizoval detailn zbry. A tak se stalo, e pi protn inzert jsem narazila na jeden, kter mne docela zaujal. Nevhala jsem ani minutu a.....se pumpovat tak, abych ml situaci pod kontrolou a nepekroil ten bod, ze kterho ji nen nvratu.

Sexechat leve-85Sexechat leve-15Sexechat leve-16

Slbil mi, e si smom prcka a nakonec pily dva manelsk pry a jedna nadren krasavice, kterou si Honza zabral jen pro sebe a tak jsem se snail knkter mrdajc dvojici pidat, ale bezspn. Vracel jsem se parkem a vhlav si probral pornokazety, kter doma vlastnm a kter by znich byla nejvhodnj abych si pi n alespo vyhonil klacek. No tak se mu pedve nabdala mne Iva a sama u sedla vk......velkou bradavku. I vzadn de skonila ruka a po zpst a imon te ob rukama tvrd vrel do Anninch dr. Proto jsem zprst.....masrovat natekl a bolav koule, val jsem jako tr a stkal jako hasi.

One thought on “Sexechat leve”

  1. 35 /- deeded acres inside the Shoshone National Forest plus ? Borders USFS land on three sides, located in and next to two of the best areas for trophy elk in Wyoming, excellent mule deer, whitetail, black bear and moose hunting. Have your hunting friends each purchase one of these parcels for an investment and a place to camp or build your hunting or vacation cabin.